Pytań mogą być miliony, 
 ale odpowiedź jest jedna 
 i jest nią samopoznanie. 


 Osho 

OFERTA DLA FIRM